ER International
Login
Not registered? Sign up now
Job Search
Select criteria or enter a keyword.
Press CTRL to select multiple criteria.
Region
Asia
Austria
Belgium
Danmark
Eastern Europe
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxemburg
Norway
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
The Netherlands
United Kingdom
USA
Recent jobs
There are no jobs listed at this moment.
Show all jobs

eri network members

United States of America Europe Poland Greece Turkey Australia Asia Russia

Leclère & Consultants Belgium

Leclère & Consultants Belgium

Address

Address:190, Avenue de la Forêt
Postal code:1000
City:BRUSSELS
Phone:+3226726398
Fax:+3226753012

About: Leclère & Consultants Belgium


Pourquoi faire appel à un membre du réseau ER International pour une activité de conseil en recrutement, recherche directe et sélection?

Nous faisons partie d'un réseau international de consultants expérimentés en Ressources Humaines et, de surcroît, des spécialistes locaux qui apportent la connaissance des conditions spécifiques d'engagement dans leur pays ainsi qu'une culture nationale.

Chaque membre est une institution bien établie avec une solide image locale, et implantée avec succés grâce à son travail de qualité, des standards éthiques de haut niveau et un support professionnel complet.

Les membres de réseau ER International travaillent ensemble afin de partager et de développer les techniques professionnelles et d'assurer ainsi une méthodologie de recrutement mise à jour. Notre but est de mener àterme et de maniére efficace une selection sur mesure pour chaque Client.

Tous les consultants du réseau ER International évoluent en établissant prioritairement le 'background' du client ainsi qu'en cernant parfaitement le candidat et le profil du job que vous cherchez. Nous recherchons ensuite le bon candidat en utilisant les méthodes les mieux adaptées aux conditions locales et à la vacance d'emploi.

Que vous souhaitiez établir une succursale, travailler via un nouvel agent ou, introduire des assessments (évaluations) standardisés et/ou critères de sélection spécifiques, nous pouvons vous assister, si vous le souhaitez, en impliquant simultanément divers consultants du réseau ER International.

Voici 5 bonnes raisons de faire appel aux membres du réseau ER International - autant localement qu'au niveau international.

Et il y en a d'autres encore.

Contactez-nous afin de nous rencontrer et de découvrir comment nous pouvons vous aider. Nous possédons une liste importante de clients satisfaits, qui vous confirmeront la qualité de notre travail, concernant de multiples industries, fonctions et niveaux d'ages.

Une référence en Ressources Humaines! Un partenaire idéal pour les entreprises PME et multinationales

Grâce àune parfaite connaissance du monde d'entreprise depuis plus de 23 ans et à une très importante banque de données, l'équipe de Leclère & Consultants propose aux candidats et aux entreprises, une collaboration professionnelle et efficace en Ressources Humaines.

Ses services: la sélection et le recrutement, l'évaluation du potentiel, la graphologie, les examens psychotechniques et la formation.

Pour en savoir plus à propos de nos services, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessus. 

Waarom zou U een ER International partner inschakelen voor advies op het gebied van werving en selectie? 

Omdat wij onderdeel zijn van een internationaal netwerk van ervaren human resource consultancy bureaus en tegelijkertijd de lokale specialisten zijn die kennis hebben en kennis aan elkaar overdragen over ondermeer specifieke lokale arbeidsvoorwaarden, wetgeving en de nationale cultuur.

Elke partner is een gevestigde organisatie met een sterke marktpositie die met succes een naam verworven heeft door kwaliteit te leveren, hoge ethische standaarden te hanteren en professionele ondersteuning te bieden.

ER International partners werken daarbij samen om professionele expertise te delen en verder te ontwikkelen teneinde een absoluut up to standards "produkt" te bieden. Ons doel daarbij is de meest effectieve selectieprocedure voor U als cliënt te kunnen realiseren.

Alle ER International consultants beginnen met een zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen van de achtergrond van uw organisatie en het exacte profiel van de vacature en de kandidaat waar u naar zoekt. Daarna zoeken wij naar de kandidaten, daarbij gebruik makend van de meest passende methodes afgestemd op het type vacature en de bijbehorende condities.

Wanneer U een kantoor wilt vestigen in het buitenland of een samenwerking aangaat met een onderneming in het buitenland of in verschillende landen dezelfde selectieprocedures wilt toepassen dan zijn wij in staat U daarbij te ondersteunen, waarbij verschillende consultants uit verschillende landen tegelijkertijd ingeschakeld kunnen worden.

Dit zijn vijf goede argumenten om ER International partners, zowel nationaal als internationaal, in te schakelen. Er zijn er echter nog veel meer.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken om samen te bezien hoe wij U kunnen helpen. Wij hebben een uitgebreide lijst van multinationale klanten, waarvoor wir succesvol opdrachten realiseren, die de kwaliteit van ons werk graag willen bevestigen.

S. Leclère & Consultants

Een referentie in Human Resources Een ideale partner voor KMO's en multinationals

Dankzijl een diepgaande kennis van de bedrijfswereld door meer dan 23 jaar ervaring en een uitgebreid kandidaten-bestand, kan het team van Leclère & Consultants aan bedrijven en kandidaten een totale service inzake Human Resources Management bieden.

De diensten omvatten potentieel-onderzoek, grafologie, volledige selectieprocedure, individueel psychotechnisch onderzoek en opleiding.

Share this company