ER International
Login
Not registered? Sign up now
Job Search
Select criteria or enter a keyword.
Press CTRL to select multiple criteria.
Region
Asia
Austria
Belgium
Danmark
Eastern Europe
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxemburg
Norway
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
The Netherlands
United Kingdom
USA
Recent jobs
There are no jobs listed at this moment.
Show all jobs

eri network members

United States of America Europe Poland Greece Turkey Australia Asia

Dories Aria Poland

Dories Aria Poland

Address

Address:ul. T. Czackiego 19 lok 1/2
Postal code:00-043
City:WARSZAWA
Country:PL
Phone:+48228171340

About: Dories Aria Poland

We started our activity on the Polish market in 1990, as a branch of the French company DORIES. At present, we are focused on two main practices :
• Human Resources consultancy
• Strategic Consultancy
Regarding HR consultancy our projects are mainly dedicated to:
• Evaluation of competencies (Assessment and Development Center is our specialty)
• Evaluation of professional potentials
• Recruitment of managers and highly skilled professionals
• Training of managers and people belonging to sales departments.
• Opinion surveys of employees and customers.
Our system EvaluARIA® was developed in order to meet all the needs of our customers and multicultural requirements.
Dories Aria is a member of the Belgian and French Chambers of Commerce.
================
Istniejemy na rynku polskim od 1990 roku jako filia francuskiej firmy DORIES. Teraz nasza aktywność w Polsce skupia się na dwóch głównych płaszczyznach:
• Doradztwo Personalne
• Doradztwo Strategiczne
W ramach doradztwa personalnego realizujemy projekty :
• oceny kompetencji (audyty AC/DC to nasza specjalność)
• ocena potencjału zawodowego
• rekrutacji kadry menedżerskiej i wysoko wykwalifikowanych specjalistów
• szkoleń menedżerskich oraz sprzedażowych
• badania opinii pracowników oraz klientów.
Nasz system EvaluARIA® został opracowany z myślą o poszczególnych potrzebach naszych Klientów, uwzględniających różnice międzykulturowe.
DORIES ARIA jest członkiem Belgijskiej I Francuskiej Izb Handlowych.

Share this company