ER International
Login
Not registered? Sign up now
Job Search
Select criteria or enter a keyword.
Press CTRL to select multiple criteria.
Region
Asia
Austria
Belgium
Danmark
Eastern Europe
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxemburg
Norway
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
The Netherlands
United Kingdom
USA

Direktør til nyoprettet partnerselskab

Company profile

Harald er et nyoprettet selskab, et partnerskab sammensat af individuelle selvstændige tandlægeklinikker. Harald har til formål, at skabe et udviklende fællesskab og et forpligtende samarbejde til gavn for den enkelte klinik og for patienterne. Partnerskabet er blevet inspireret af den udvikling, der er inden for kædedannelser i tandlægebranchen i øvrigt. Tandlægerne ønsker at stå stærkere som en større fælles enhed for at være bedre rustet til håndtering af de stigende samfundskrav og opnå et rart og mindre stressende praksisliv. Samlet set skal samarbejdet være med til at sikre, at der bliver mere tid til at udvikle klinikkerne og igangsætte nye tiltag, således at de deltagende tandlæger bruger deres tid på de aktiviteter der skaber mest værdi. Det er hensigten at opbygge organisationen i det fælles selskab, i et tempo, så fordelene ved fælles ydelser og stordriftsfordele udvikles i den takt, der giver værdi for den enkelte tandlæge.

Job description

Til at drive startprocessen søger vi en direktør, der med reference til Tandlægerådet i selskabet (svarende til en bestyrelse), får ansvaret for at starte og videreudvikle projekt HARALD, som er navnet på det nye fælles selskab. Direktøren får som udgangspunkt arbejdsplads i trekantsområdet. Formål med jobbet:  At drive startfasen for etableringen af HARALD med etablering af en række praktiske forhold samt inden for de første 4 måneder at få udarbejdet og godkendt en konkret plan for de første 2 år baseret på løbende 6 måneders handlingsplaner. At gøre HARALD til en succes for ejerne ved at sikre, at ydelserne afspejler ejernes ønsker og interesser for derigennem at skabe den højest mulig værdi i forhold til investeringerne. Kontinuerligt at udvikle HARALD ved udvidelse af ejerkredsen gennem en løbende udvikling af organisationen og dens tilbudte ydelser.

Job criteria

- Vi forventer, at du har erfaring med ledelse af en organisation med en række interessenter (ejere). - Du ved hvordan, man bygger en organisation op og kommer med erfaring fra en bred forretningsmæssig funktion. - Vi ser gerne, at du tidligere har beskæftiget dig med både forretningsudvikling, indkøb, økonomi og markedsføring.   - Du er drivende og energisk og du har en empatisk og diplomatisk adfærd supppleret med et kommercielt mind-set. - Du kan agere i den svære balance mellem på den ene side at tage teten samt styringen og på den anden side at sikre den brede opbakning fra Tandlægerådet og ejerne.

Benefits

Du tilbydes en spændende udfordring, hvor du får muligheden for at sætte dit eget præg på opbygningen og etableringen af et nyt selskab. Du får et stort ansvar, hvor du vil kunne skabe stor værdi for tandlægerne og deres patienter. Du tilbydes en markedsløn.

Contact

Samtaler vil foregå i København. Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jan Tornfeldt på mail@promando.dk eller telefon +45 35 25 40 80.

Location

Trekantsområdet

Company

Promando Denmark

Publication date

19-03-2018

Publication end date

17-06-2018